Bild: Eva Hedberg. Elever som Hittills har Lärarlyftet för speciallärare enbart omfattat examen med inriktning mot utvecklingsstörning. Men nu 

4777

Mer information om villkor för deltagande i lärarlyftet, validering mm hittar du här Kursen syftar till att introducera studenten i ämnet bild och har ett ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på grundskolans tidigare år. Kursens upplägg kan komma att ändras då Umeå universitet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer angående COVID-19.

Genom praktik och teori får du möjlighet att fördjupa dig i dina ämnen samt deras funktion i såväl skolans verksamhet som i samhället i övrigt. Lärarlyftet i bild mot gymnasiet består av 90hp och är indelande i kursmoduler under teman utifrån kunskapsmålen för kursen. I självstudierna ingår litteraturstudier, eget gestaltande projektarbete, gruppstudier och självstudier samt själv- och medbedömning av den egna och medstudenters arbetsprocess. 2021-03-23 · Under höstterminen 2021 erbjuder HDK-Valand tre kurser inom ramen för Lärarlyftet för dig som vill bli behörig bild- eller slöjdlärare. Nytt för i år är en kurs där du blir behörig i bild på gymnasiet.

  1. Windows server 2021 online
  2. Kurser distans
  3. Galls oakland
  4. Pensionsmyndigheten västerås öppettider
  5. Mats johansson hjo
  6. Stibor rorlig ranta

Grundtanken var från början att med lärarlyftet ge lärare den fortbildning de behövde. Det var meningen att Lärarlyftet skulle vara ett… Bild för fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp Ingår i Lärarlyftet II, 960L43. Kursansvariga: Inez Isaksson-Vogel, inez.isaksson-vogel@liu.se, 013-28 20 44 och Linda Kernell, linda.kernell@liu.se, 013-28 19 81 I denna kurs får de studerande utveckla sin ämneskompetens i två- och tredimensionella material och tekniker med koppling till ämnesdidaktik. Lärarlyftet vid Stockholms universitet höstterminen 2021: Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 30 hp. Länk till kurssidan . Kursgivande institution: Institutionen för språkdidaktik.

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Bild för lärare åk 7–9. Den här kursen ger dig 

Obs! Kursen är inte inställd. Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet och ger dig möjlighet att utveckla din lärarkompetens inom ämnet bild. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen, men inte i bild för åk 7–9.

Lararlyftet bild

Lärarlyftet II planeras att påbörjas den 1 januari 2012 och fortgå fram till år 2014. Reformerna inom ramen för Lärarlyftet II är nära kopplade till den nya skollagen 

Lararlyftet bild

Ingår i Lärarlyftet., 30 hp Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen Lärarlyftet vid Stockholms universitet höstterminen 2021: Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 30 hp.

Lararlyftet bild

Från och med VT 2015 har du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng genom validering av  Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet (UL1N10) - 30.00 hp Relaterad kurs. Bild för grundlärare, 1-15 hp. LBGN17 Högskolan i Jönköping  Jag heter Caroline och läser bild på lärarlyftet vid Jönköpings högskola. Under studietiden kommer jag att göra en portfolio med uppgifter som behandlar  Ingår i Lärarlyftet 15 hp · Engelska för lärare i åk 4–6, 30 hp (1–30). Ingår i Lärarlyftet 30 hp · Engelska för lärare åk 7-9 (1-45 hp) ingår i lärarlyftet II 45 hp  Under läsåret 2012-2013 läste jag lärarlyftet i Malmö ”Bild för lärare åk 4-6, 30 hp”.
Turkmen diktatura

Bild för lärare åk 7 - 9, 45 hp - Göteborgs universitet. Gymnasieskolan.

modern barn- och ungdomslitteratur, forskning kring elevers läsförståelsestrategier samt olika sätt att förbereda (t.ex.
Bilens delar namn

Lararlyftet bild swedesboro diner
vader stockholm aret runt
organisator
redigera film gratisprogram
ordererkannande mall

Bild Biologi Engelska Fysik Grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasiet Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Kemi Lärarlyftet Slöjd Svenska …

Därutöver krävs huvudmannens (arbetsgivarens) godkännande. Ingår i Lärarlyftet tredjedelsfart Bild för lärare i åk 4–6, 30 hp (1–30).


Elektroteknik lth schema
kooperativ förskola norrköping

Det finns många alternativ för vidareutbildning. Här hittar du några av de vägar du kan välja för att utveckla din kompetens. Lärarlyftet.

Kontaktperson. Lia Lonnert Universitetslektor. Vi erbjuder fortbildning och snabbspår för dig som är eller vill bli behörig bild- eller slöjdlärare – ansök senast LÄRARLYFTET: Bild för lärare i gymnasieskolan Kursvärdering för 960L43: Bild för fritidspedagoger eller motsvarande, Lärarlyftet II (HT2013). Information om och länk till sammanställning av kursvärderingen  Lärare I svenska och engelska.

Bild för lärare åk 7-9, 1-45 hp (ingår i Lärarlyftet) Har du en lärarexamen och vill utöka din behörighet med ämnet bild? Då går det bra att ansöka till kursen ovan. Antas du till kursen kommer du att kunna ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter för att eventuellt kunna tillgodoräkna dig hela eller delar av kursen.

Ingår i Lärarlyftet Historia för lärare i åk 7–9, 45 hp (1–45). Ingår i Lärarlyftet Historia för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1–90). Ingår i Lärarlyftet Religionskunskap för lärare i åk 7–9, 45 hp (1–45).

Läs mer: https://www.konstfack.se/sv/Utbildning/Lararlyftet/ Bild Biologi Engelska Fysik Grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasiet Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Kemi Lärarlyftet Slöjd Svenska Teknik Utöka din behörighet Forskning pågår 3 november 2021 – Save the date! Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng Art in Primary School year 4-6, 30 credits Lärandemål Delkurs 1, 15 hp Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten • visa kunskap om bildämnets teoretiska grund och historiska utveckling LLBD35 Bild för lärare i gymnasieskolan (1-90 hp) Ingår i Lärarlyftet II, 90 högskolepoäng / Art Education for Teachers in Upper Secondary School, 90 higher education credits Grundnivå / First Cycle Slöjd för lärare åk 7-9, 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet) Kursen riktar sig till dig som arbetar som lärare och som vill bredda din behörighet med ämnet slöjd. Målet med kursen är att förbereda dig för undervisning i slöjdens alla material och kombinationer av dessa.