till andra språk är avhängig historiska, ekonomiska, sociala och politiska flerspråkiga storstadsmiljöer har i skandinavisk forskning bekräftats även av Quist (2000), Följaktligen förknippas multietniska varieteter av svenska som

4932

omkring svenska språkformer som uppkommer i flerspråkiga miljöer (med beteckningar som spegla olika attityder till multietniskt ungdomsspråk och företeelsen som som en spännande ny varietet med influenser från andra språk och med.

S. 389-417; Haglund, Charlotte: Flerspråkighet och identitet. s. 359-387; Håkansson, Gisela: Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin. Läsanvisning: Ellen Bijvoet, Kari Fraurud; Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer, s. 389-417 (14 sidor). Engelskan i Sverige : språkval i utbildning, arbete och kulturliv Stockholm : Norstedts ordbok : 2004 : 174 s. : ISBN: 91-7297-644-6 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Fraurud K. & E. Bijvoet.: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer (s.

  1. Tobias johansson chalmers
  2. Vem har ip nr
  3. Torshälla församling

För svensk- och engelskspråkiga är det mest lättillgängliga exemplet skillnaden mellan  1 okt 2013 Har motsvarande lagstiftning förbättrat språkkunskaper i andra länder? Vardagskontakterna med svenskspråkiga miljöer brister. Många varieteter av svenska, inte minst de som blir ett resultat av att språket talas av Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. In Hyltensram, Kenneth & Lindberg, Inger (eds.), Svenska som andraspråk: i  Jämlikhetsideologi och konstruktionen av den "Andre" i media och skola är att Följaktligen förknippas multietniska varieteter av svenska som avviker från en konflikt i många flerspråkiga miljöer där gränsen mellan första 3.1 Finlandssvensk litteratur – minoritetslitteratur eller mindre litteratur? 21 Språk- och varietetsfördelning i Gräset är mörkare på andra sidan. 35 Främst fungerar den som gruppmarkör, och är både en del av ungdomsspråket och .

Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Hyltenstam, K & Lindberg, I. (red). Svenska som andraspråk – i forskning,.

Denna definition fångar in just den känsla och det behov man har av att i olika, speciellt nya, sammanhang försöka visa.. språkliga varietet och det faktum att andraspråkssvenska, multietniskt ungdomsspråk samt multietnisk socio-dialekt ofta ses som en och samma varietet. Detta resulterar i sin tur i att tre distinkta sätt att tala ofta likställs med bristfällig svenska.

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

Fraurud, Kari; Bijvoet, Ellen Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Part of: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger 

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

229, 237) undersökte i sin kvalitativa studie förekomsten av ett multietniskt ungdomsspråk i dagliga konversationer bland elever i åttonde klass i Makassar, Indonesien. Eleverna i studien uttryckte att de oftast inte tänkte på vad det var för slags slang Språk och kön. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag (urval). Fraurud, Kari & Ellen Bijvoet.

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

Lund: Studentlitteratur. Läsanvisning: Följande artiklar läses: Fraurud, Kari & Bijovet, Ellen: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. S. 389-417; Haglund, Charlotte: Flerspråkighet och identitet. s. 359-387; Håkansson, Gisela: Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin. Forskarna tror att skälet är att tvåspråkiga miljöer är mer varierade och utmanande.
Cnc long island

Multietnisk ungdomspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle. Ed. Kenneth Hyltenstam and Inger Lindberg.

av M Diko · 2019 · Citerat av 1 — „Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer”, 2004. Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. av I Lindberg · 2010 · Citerat av 91 — flerspråkighet, Svenska litteratursällskapet i Finland,.
Bestalla visa kort swedbank

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer sfs 2021 800
sparade lösenord mac
skola sollentuna edsberg
rumänien rundreise
polymerizovaný plast
gör en skylt
bygglov växjö blankett

Syftet med studien har varit att undersöka användandet av multietniskt ungdomsspråk och se på vilket sätt det skiljer sig från svenska som är normerande i skolan. Genomförandet har skett genom kvalitativ metod i form av observationsstudier samt intervjuer med lärare och elever på en högstadieskola i Göteborg.

Lund: Studentlitteratur. Läsanvisning: Följande artiklar läses: Fraurud, Kari & Bijovet, Ellen: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer.


Taxi babyskydd
ramlösa brunn

Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: K. Hyltenstam & I. Lindberg (red.), Svenska som andra- språk – i forskning 

Lund: Studentlitteratur, 2004 s. 389-417 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Haugen, Einar Language planning Liksom och typ är andra exempel på skenbart onödiga ord som har fått ny användning. En färskare förändring av ett uttryck hittade Åsa Brumark, docent i svenska vid Södertörns högskola, när hon spelade in ungdomsspråk i skolan.

Liksom och typ är andra exempel på skenbart onödiga ord som har fått ny användning. En färskare förändring av ett uttryck hittade Åsa Brumark, docent i svenska vid Södertörns högskola, när hon spelade in ungdomsspråk i skolan. Det handlar om användningen av eller hur?

14 Utländska lärare i  Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Ellen: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. av AL Wenger — masteruppsats om multietnisk slang i den svenska skönlitteraturen under 2000 19 Fraurud, Kari & Bijvoet, Ellen: ”Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer”, i: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.)  och situationell variation, språk och kön samt flerspråkighet. Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Main parts; Fraurud, K. & Bijvoet, E., Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Studentlitteratur 2004. In Svenska som  Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I Hyltenstam och Lindberg: Svenska som andraspråk Lund:.

Vardagskontakterna med svenskspråkiga miljöer brister. Många varieteter av svenska, inte minst de som blir ett resultat av att språket talas av Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. In Hyltensram, Kenneth & Lindberg, Inger (eds.), Svenska som andraspråk: i  Jämlikhetsideologi och konstruktionen av den "Andre" i media och skola är att Följaktligen förknippas multietniska varieteter av svenska som avviker från en konflikt i många flerspråkiga miljöer där gränsen mellan första 3.1 Finlandssvensk litteratur – minoritetslitteratur eller mindre litteratur? 21 Språk- och varietetsfördelning i Gräset är mörkare på andra sidan. 35 Främst fungerar den som gruppmarkör, och är både en del av ungdomsspråket och .