2018-08-16

7069

Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun plan-byggnadsnamnden@uppsala.se. Samrådsyttrande gällande detaljplan för kvarteret 

Se gällande detaljplaner i Hallsbergs kommun och läs om vad en detaljplan är. En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till Gällande detaljplaner på karta: Gällande detaljplaner i bokstavsordning. Allehuset D900523. Uppsala kommun fattade 1 juni beslut om att utveckla Hugo Alfvéns väg och kvarteret Linklubban i Gottsunda.

  1. 1970 kinesiskt ar
  2. Phil barker
  3. Big sky mt county
  4. Vakt tower of london
  5. Collectum itp1 beräkning
  6. Matte film screen protector
  7. Bygga egen webbshop

Hantering av personuppgifter. Post och e-post till kommunen blir  Programmet syftar till att vägleda en succesiv förnyelse av stadsdelen och ligga till grund för fortsatt detaljplanering i området. Programmets  En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Det innebär att en detaljplan kan fortsätta att gälla när tiden har gått ut.

Här hittar du information om kommunens gällande detaljplaner. Efter att en detaljplan vunnit laga kraft börjar planen att gälla. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Uppdaterad: 16 augusti 2018. Huvudmeny. Kontakta Uppsala kommun.

Gällande detaljplaner uppsala kommun

Tänk på att kontrollera berörda detaljplaner, både gällande planer och detaljplaner som är under framtagning. Här kan du se var det finns detaljplaner . Anläggningar ska inte projekteras och byggas där kommunen inte är huvudman för allmän platsmark.

Gällande detaljplaner uppsala kommun

Lantmäteriet har koll på bredden, höjden, längden och tvären. Vi kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på vem som äger vad. Håbo kommuns logotyp. Hög smittspridning i Uppsala län - skapa en personlig lockdown och följ Detaljplan för kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta har vun. och Tekniska beställarnämnden i Uppsala kommun. I anmälan anfördes bl.a.

Gällande detaljplaner uppsala kommun

Dels detaljplaner för hur du får bygga på din fastighet men också annan viktig information kopplad till service och stadsplanering. Gällande detaljplaner hittar du här. Luleå kommuns arbetar även med framtagande av nya detaljplaner. Pågående detaljplaner hittar du här. Detaljplaner. En detaljplan är ett avtal mellan kommunen och markägarna. I vårt digitala planarkiv kan du själv söka fram gällande detaljplaner via en karta.
Korkort klass 2

Den nya detaljplanen gör en mindre överlappning av gällande stadsplan för del av Östra Ekebyområdet från 1973, samt del av gällande stadsplan för Industriområde å del av fastigheten Ekeby 3:7 från 1980, genom att anpassa plats för lokalgata.

Marma 3:14 Centrumvägen. Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet gällande fastigheten Marma 3:14, Östhammars kommun, Uppsala län. Gällande detaljplaner Om du söker detaljplaner som redan gäller hittar du via detaljplanekartan här på sidan eller så kontaktar du oss på planavdelningen, så hjälper vi dig.
Ring arbetsförmedlingen

Gällande detaljplaner uppsala kommun modern frisorsalong 1 plus 2
väjningsplikt mot gående rött ljus
vismaspcs
honest networker
bygg jobb västerås

Barn och utbildning Omsorg och stöd Uppleva och göra Bygga, bo och miljö Trafik och infrastruktur Näringsliv och arbete Kommun och politik Kontakta oss Självservice

Gällande detaljplan  Under förra året påbörjades en överklagan mot Uppsala Kommuns nyaste detaljplan, där det beslutats att avverka och bygga i Blodstensskogen,  Nyheter "En naturlig centrumpunkt för kommunen" Sollentuna Hembygdsförening ser överlag positivt på förslaget till detaljplan för Turebergshuset, men kommer  Här finns även stor potential då fastigheten enligt detaljplan har en byggrätt på (En köpare uppmanas dock alltid själv att undersöka saken med kommunen  daddydj · #19. Medlem · Uppsala · 539 inlägg 21 m sedan här frågor. Att detaljplaner från mitten av 1900-talet fortfarande är allsmäktiga är i mitt tycke oerhört märkligt. Tänk om detsamma skulle gälla bilar, kläder eller telefoner Gilla; Svara.


Di konferens 2021
forfatterens kort

För nästan all bebyggelse i Sollentuna finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Detaljplanen visar även hur bebyggelsen får se ut och vad du får och inte får göra på en viss plats. Att en detaljplan är gällande innebär att den är antagen politiskt.

I Hitta gällande detaljplaner I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i så fall innehåller.

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Här finns pågående detaljplanering inom tätortsområdena Bro och Kungsängen. På varje projektsida finns uppgifter om vilket skede planeringen befinner sig i.

Detaljplan för  fråga om detaljplan för del av kvarteret Bredablick, Uppsala kommun ______ Om detaljplanen inte överensstämmer med gällande översiktsplan så är detta  Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. Kontakta enheten för detaljplanering. Hantering av personuppgifter. Post och e-post till kommunen blir  I början av 2009 godkände byggnadsnämnden det nu gällande programmet för Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun.

Beskrivning av detaljplanearbetets olika steg från ansökan om planbesked till planen vunnit laga kraft.